www.eprace.edu.pl » feminizm-muzulmalski

Feminizm muzułmański - feminizm świata Zachodu - uwarunkowania dialogu

Autor:

Blanka Rogowska

Kontakt:Typ pracy:

magisterska

Promotor:

prof. dr hab. Marka Dziekana

Recenzent:

dr Marta Woźniak

Uczelnia:

Uniwersytet Łódzki

Kierunek:

stosunki międzynaarodowe

Data powstania:

2013-07-04

Data zamieszczenia na portalu:

2013-09-26 20:04:43

Opis pracy:

Praca konfrontuje założenia dwóch nurtów feminizmu - muzułmańskiego oraz szeroko pojętego feminizmu świata Zachodu. Poza historią zależności i dialogu, przedstawia szeroko zakrojone międzynarodowe (uwzględniające opinie respondentek wszystkich kontynentów) badania skupiające się na pokazaniu stosunku przedstawicielek obu nurtów wobec spraw związanych z pojęciem gender, równouprawnieniem a także siebie nawzajem. To pierwsza praca dyplomowa dotykająca feminizmu muzułmańskiego w Polsce, a także pierwsze tego typu badanie na świecie.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.