www.eprace.edu.pl » feminizm-muzulmalski » Bibliografia

Bibliografia

Publikacje drukowane

 1. Brettfeld Katrin, Peter Wetzels, Muslime in Deutschland. Integration, Integrationbarrieren, Religion und EinstellungenzuDemokratie, Rechtsstaat und politisch- religiösmotivierterGewalt. Ergebnisse von Befragungen in RahmeneinermultizentrischenStudie in städtischenLebensräumen.,Bundesministerium des Innern, Hamburg 2007.

 2. Buchowski Michał, Antropologiczne kłopoty z multikulturalizmem [w:] H. Mamzer (red.), Czy klęska wielokulturowości?, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2008.

 3. Buras Piotr, Muzułmanie i inni Niemcy. Republika Berlińska wymyśla się na nowo., Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2011.

 4. Dastan Funda, Die Geschichte der Gastarbeiter. Migration in Deutschland am Beispiel von türkischen Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten.,Wydawnictwo GRIN, Norderstedt 2009.

 5. Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Wege zur Einbürgerung. Wie werde ich Deustche- wie werde ich Deustcher?,Berlin 2008.

 6. Hunn Karin, Arbeitsplatz Deutschland, Heimat Türkei? Die Anwerbung von Arbeitskräften aus der Türkei im Kontext der bundesdeustchenAusländerbeschäftigungspolitik.,Bertelsmann Stiftung, Gütersloch 2011.

 7. Hunn Karin, Nächstes Jahr kehren wir zurück… Die Geschichte der türkischen Gastarbeiter in der Bundesrepublik.,Wallstein Verlag, Göttingen 2005.

 8. Jackowska Natalia, Niemiecka Konferencja ds. Islamu jako przykład instytucjonalizacji dialogu państwa z muzułmanami w Republice Federalnej Niemiec. [w:] Biuletyn Instytutu Zachodniego nr 45, Poznań 2010.

 9. Küpper Beate, Andreas Zick, Meinungenzum Islam und Muslimen in Deutschland und Europa. AusgewählteErgebnisse der UmfrageGruppenbezogeneMenschenfeindlichkeit in Europa.,Universität Bielefeld 2009.

 10. Kułakowska Małgorzata, Wieloznaczność wielokulturowości.[w:] D. Mikucka-Wójtowicz, R. Kopeć(red.), Kwestie narodowościowe w świetle procesów integracyjnych w Europie.,Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2009.

 11. Nalborczyk Agata S., Muzułmanie w Niemczech- wielka społeczność religijna nieuznana przez państwo.[w:] pod red. Anny Parzymies, Muzułmanie w Europie.,Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2005.

 12. Piętak Arkadiusz, Turcy jako Gastarbeiterzy w Niemczech w latach 1961-2000.,Wydawnictwo Akademii Polonijnej Educator, Częstochowa 2005.

 13. Pędziwiatr Konrad, Od islamu imigrantów do islamu obywateli: muzułmanie w krajach Europy Zachodniej.,Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2005.

 14. Sarazzin Thilo, Deustchland schafft sich ab.Wie wir unser Land aufs Spiel setzen.,Deustche Verlags- Anstalt, München 2012.

 15. Ulfkotte Udo, Kein Schwarz. Kein Rot. Kein Gold. Armut für allle in „Lustigen Migrantenstadl”,Kopp Verlag, Rottenburg 2010.

 16. Wilamowitz-MoellendorffUlrich von, Was halten die Deutschenvom Islam. ErgebnisseeinerUmfrage.,Konrad- Adenauer- Stiftung nr. 109, Sankt Augustin 05. 2003.

 17. Vopel Stephan, Religionsmonitor 2013. Verstehen was verbindet. Religion und Zusammenhalt in Deutschland. Die wichtigsteErgebnisseimÜberblick,Gütersloh 2013.

Źródła internetowe

 1. Al Tal'ei Rafi'ah, Where are the women in Middle East politics? [w:] Common Ground News Service, www.commongroundnews.org/article.php?id=22139.

 2. Armstrong Nye, Feminism vs Islam, www.youtube.com/watch?v=4EFISeHIlY4

 3. Barburska Olga, Czynniki determinujące udział kobiet w sprawowaniu władzy politycznej, www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/2-2002_Barburska.pdf

 4. Badran Margot Islamic feminism: what's in a name? [w:] Al-Ahram Weekly, 17 - 23 January 2002, Numer 569, http://weekly.ahram.org.eg/2002/569/cu1.htm.

 5. Barlas Asma, The Qur’an, Sexual Equality, and Feminism, University of Toronto, January 12, 2004, www.asmabarlas.com/TALKS/20040112_UToronto.pdf.

 6. Dewsbury Rick, Belgian politician risks Muslim backlash after using teenage daughter dressed in burka and bikini for campaign against Islam, www.dailymail.co.uk/news/article-2095862/Belgian-Vlaams-Belang-risks-Muslim-backlash-picture-daughter-burka-bikini.html.

 7. Geller Pamela, Muslim women who enable sisters' oppression, www.wnd.com/2013/04/muslim-women-who-enable-sisters-oppression/

 8. Habib Shahanaaz, Group: We will not accept use of religion to discriminate, thestar.com.my/news/story.asp?file=/2009/2/15/nation/3273173&sec=nation#134537614356774&if_height=175

 9. IntlHijabiPosse, I am a Muslim Woman, www.youtube.com/watch?v=F9VF6jRsHtg.

 10. Koraszewski Andrzej, Kto się boi Ayaan Hirsi Ali? www.racjonalista.pl/kk.php/s,

 11. Kowalczuk Piotr, Zuchowicz Katarzyna, Muzułmanie przed katolikami, www.rp.pl/artykul/114443.html

 12. Kudat Ayse, Ataturks impact of the status of Turkish woman, speech prepareid for Georgetown University, 1991, www.socialassessment.com/documents/KudatWorks/1991/Ataturk-s%20Impact%20on%20the%20Status%20of%20Turkish%20Women.pdf

 13. Lee Diana, Androgyny becoming global?, www.uniorb.com/RCHECK/RAndrogyny.

 14. Mirza Qudsia, Islamic Feminism &Gender Equality [w:] ISIM REVIEW 2 1 / SPRING 2 0 0 8, openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/17220/ISIM_21_Islamic_Feminism_and_Gender_Equality.pdf?sequence=1

 15. Pepicelli Renata, Can we do it together?, www.juragentium.org/topics/med/forum/en/pepicell/canwe.

 16. Sharif Abdel Azeem, Kobieta w tradycji Islamskiej i Judeochrześcijańskiej, www.way-to allah.com/pol/documents/Women_in_Islam_vs_jd_ch_Tradition_pol.pdf .

 17. Verhofstadt Dirk, Manji, Irshad Muzułmanie potrzebują krytycznego myślenia [w:] http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,4179/q,Muzulmanie.potrzebuja.krytycznego.myslenia.

 18. Gender and Development in the Middle East and North Africa. Women in the Public Sphere, MENA Development Report, Bank Światowy 2004 [w:] www.kangur.uek.krakow.pl/library/bank/karta_kat.php?nr=589.

 19. International Congress of Islamic Feminism,www.feminismeislamic.org/2congres

 20. Rights at Home, www.rightsathome.org/about.html.

 21. Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, www.sjp.pwn.pl/slownik/2579747/westernizacja.

 22. Muslim feminism, www.pbs.org/independentlens/shadya/muslimfeminism.html.

 23. MWLUSA, www.mwlusa.org/about/about.html.

 24. Topless FEMEN activists detained, www.dailymail.co.uk/news/article-2182630/London-Olympics-2012-Topless-Ukrainian-feminists-stage-protest-Londons-Tower-Bridge.html.

 25. Topless FEMEN activists detained at Hagia Sophia in Istanbul , www.allvoices.com

 26. What do we mean by 'sex' and 'gender'? , www.who.int/gender/whatisgender/en/index.html.

 27. Women's Suffrage, docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmQfZjKOj5KxdDh6TXV2WGxUMktxa1M0cjBfTG85NVE&hl=en_GB#gid=2.

 28. Women in Saudi Arabia 'to vote and run in elections, BBC News (London). September 25, 2011. Retrieved September 25, 2011.

 29. www.prb.org/pdf/EmpoweringWomeninMENA.pdf.

 30. www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Indonesia.pdf.

 31. www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Indonesia.pdf.

 32. www.unicef.org/indonesia/girls_education_fact_sheet_final_ENG_1_.pdf.

 33. www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/Indonesia.pdf.

 34. www.unicef.org/turkey/gr/ge21ja.html.

 35. www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=PL&type=IM-PRESS&reference=20090106FCS45491#title2.

 36. www.assabahnews.tn/details.php?ID_art=19910&ID_rub=1.

 37. www.youtube.com/watch?v=H0MDEpGpMAE.

 38. www.dailymotion.com/video/xyrofa_fire-of-revolution_news.

 39. www.s0.wp.com/imgpress?url=http%3A%2F%2Fwww.anorak.co.uk%2Fwp-content%2Fgallery%2Ffemens-topless-jihad%2Ftopless-jihad-3.jpg&w=640.

 40. www.facebook.com/MuslimWomenAgainstFemen?fref=ts.

 41. www.m.ak.fbcdn.net/sphotos-d.ak/hphotos-ak-ash3/944442_519313601459489_652425303_n.jpg.

 42. www.encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTtw4y8fpJH1Hi2twBHj05bWdygmEq2PM8hazFHR77CuPyXDSeI.

 43. www.facebook.com/intifadat.almar2a/info?ref=ts.

 44. www.uprisingofwomeninthearabworld.org/en/?page_id=1392.

 45. www.siecrownosci.gov.pl/slownik-pojec/art,27,dyskryminacja-pozytywna.html.

 46. www.facebook.com/groups/408107599288286/?fref=ts.

 47. www.facebook.com/intifadat.almar2a?fref=ts.

 48. www.facebook.com/groups/119003422985/.

 49. www.facebook.com/agirlsguidetotakingovertheworld?ref=stream&hc_location=stream.

Inne

 1. Woźniak Marta, Kobiety w świecie islamu: konteksty feministyczne, wykład wygłoszony 9.10.2012, Łódź – Świetlica Krytyki Politycznej.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.